COFIL MANUFACTURA SL - Reciclaje de Fibras Verified by Europages badge

COFIL MANUFACTURA SL

COFIL MANUFACTURA SL, 製造商/生產商, 紡織—回收和再循環. 天然紡織纖維, 棉—纖維, 人造合成纖維, 紡織紗線, 棉—紗線, 天然紡織紗線, 面料, 棉—面料, 紡織品剩料的再利用. Olot, 西班牙.

産品目錄一覽

English 瀏覽 19 產品

公司信息

關鍵資料

  • 規模
    1 – 10

組織機構

  • 主要業務
    製造商/生產商
網站