PROPACK DICHTUNGEN UND PACKUNGEN AG Verified by Europages badge

PROPACK DICHTUNGEN UND PACKUNGEN AG

PROPACK DICHTUNGEN UND PACKUNGEN AG, 製造商/生產商, 1989, 密封墊. 密封墊和密封墊料, 防水和絕緣—承包商, 用於肺活量測量儀的密封墊圈, 工業建築物的防水處理, 個性化盒子, 聚四氟乙烯密封. Sauerlach, 德國.

産品目錄一覽

English 瀏覽 93 產品

公司信息

關鍵資料

  • 規模
    11 – 50

組織機構

  • 成立年份
    1989
  • 主要業務
    製造商/生產商
網站