SPORTGERÄTE 2000 GMBH HELO SPORTS Verified by Europages badge

SPORTGERÄTE 2000 GMBH HELO SPORTS

SPORTGERÄTE 2000 GMBH HELO SPORTS, 製造商/生產商, 1977, 體育館和體育場—體育設施. 體練和體操—器材和設備, 足球—設備和用品, 體育設施, 運動—用品, basketball net with stand, 大門, 田徑設備, 運動設施, 網球的球網. Hildesheim, 德國.

産品目錄一覽

Deutsch 瀏覽 20 產品

公司信息

關鍵資料

  • 規模
    51 – 100

組織機構

  • 成立年份
    1977
  • 主要業務
    製造商/生產商
網站