GEBR. JEHMLICH GMBH Verified by Europages badge

GEBR. JEHMLICH GMBH

GEBR. JEHMLICH GMBH, 製造商/生產商, 1919, 碎石機和破碎機. 食品工業用的混合器和輾磨機, 噴丸機, 榔頭式破碎機, 用於陶瓷材料的磨碎機, bespoke plastic crushing, 用於食品行業的定量器, 用於切碎和壓榨水果的設施和設備. Nossen, 德國.

産品目錄一覽

Deutsch 瀏覽 12 產品

公司信息

關鍵資料

  • 規模
    11 – 50

組織機構

  • 成立年份
    1919
  • 主要業務
    製造商/生產商
網站